שורשים ומשפחות מילים

שיעור 1: הכרות עם הנושא – לרשום על הלוח מספר מילים השייכות לאותה משפחה ולבקש מהתלמידים למצוא מכנה משותף בניהן. – לאחר ההבנה שבכל המילים יש שלוש אותיות החוזרות על עצמן באותו הסדר, להסביר שאלו הן אותיות השורש. – לצייר עץ ובשורש לכתוב את אותיות השורש ובתוך העץ לכתוב את כל המילים הקשורות לאותו השורש. […]