סלט פרות- מנייה, כתיבה וצביעה

מטרות המשימה הן לתרגל מניית כמות וכתיבת ספרות בצורה תקינה.שלבי עבודה:1. כל התלמידות מקבלות דף עבודה עם ציור של קערה. 2. עליהן לבחור מתוך דפי הפרות את הכמות שהן רוצות להדביק בקערה.3. הן גוזרות, צובעות ומדביקות בתוך הקערה את שלל הפרות.4. לאחר ההדבקה, הן כותבות בתוך הטבלה את הכמות שהן בחרו מכל פרי. הצעה 1: […]