שיח עם תלמידים/ות

שיח דיאלוגי מתקיים באופן מכוון או דינמי בהתאם לצרכים שמזהה המחנכת אצל תלמידהּ. השנה, החלטתי שאל מפגשי השיח יתלוו גם דפי עזר. טרם התחלת המפגש האישי יש להציג לתלמיד את הדף, לאפשר לו לקרוא את כל ההיגדים ולומר לו שכל מה שכתוב זו המלצה והכוונה לנושא אך אם הכמות של הקוביה תייצג נושא שהוא לא […]