מתמטיקה בסימן חג חנוכה

חלוקת משימות לפי מודל "איתי, לידי ובמרחב" איתי:הבחנה בין זויות-זיהוי זויות-שיום שם הזוית קישור לקובץ:חג חנוכה-זויות לידי:1. תרגול תרגילי כפל וחילוק לפי ידע ומסוגלות של התלמיד.ה-פתרון תרגילים-צביעה, גזירה והדבקה במחברת קישור לדפי תרגול:–כפל וחילוק עד 5 ו-10–כפל וחילוק–חיבור מעל 1,000–חיסור עד 999 2. פנס התרגילים-מציאת תרגילים על ידי "הארה" של הדף-העתקה למחברת וכתיבת פתרון 3. סיפורים […]