שיעורים ומשימות בנושא עונת החורף

שיעורי שפה בנושא עונת החורף לכיתה ב’הרעיון הגדול של השיעורים הוא התנהגות בני אדם בעונת החורף.-לחלק מהמשימות מצורפים קישורים למסמכים שניתן להדפיס ולהשתמש בהם וחלק יש להכין על סמך הרעיונות המוצעים. -חלוקת הזמנים משתנה לפי צורכי המורה והכיתה ולכן אין פירוט.קישור לתכנון: שיעורי שפה לכיתה ב’ משימות בשפה לכיתה א’קישור: מילים בנושא עונת החורף להרכבה- […]

מתמטיקה בסימן חג חנוכה

חלוקת משימות לפי מודל “איתי, לידי ובמרחב” איתי:הבחנה בין זויות-זיהוי זויות-שיום שם הזוית קישור לקובץ:חג חנוכה-זויות לידי:1. תרגול תרגילי כפל וחילוק לפי ידע ומסוגלות של התלמיד.ה-פתרון תרגילים-צביעה, גזירה והדבקה במחברת קישור לדפי תרגול:–כפל וחילוק עד 5 ו-10–כפל וחילוק 2. פנס התרגילים-מציאת תרגילים על ידי “הארה” של הדף-העתקה למחברת וכתיבת פתרון במרחב:1. בל”ש חנוכה מתוך הילקוט הדיגיטלי- אופק […]

חג חנוכה- דפי תרגול

חיבור וחיסור עד 10תרגילי חיבור עד 100תרגילי כפל וחילוק עד 5 ו-10תרגילי כפל וחילוקמציאה ויזהוי זויות

מצולעים

השיעור מתאים כדי ללמוד על מצולעים או לחזור ולתרגל את הנושא.חלוקת משימות לפי מודל “איתי, לידי ובמרחב” איתי:-איפיון של מהו מצולע בעזרת המחשה -זיהוי ושיום שמות של מצולעים-זיהוי קודקודים וצלעות -סרטוט במחברת, כתיבת השם, סימון קודקודים וצלעות  לידי:-יצירת מצולעים מחומרים שונים וכתיבת שמם או בחירת כרטיס עם שם המצולע ויצירתוחומרים ליצירת מצולעים: מקלות גפרורים פלסטלינה לוח מסמרים […]

כולם.ן מדברים…

בעוד מספר ימים יחול יום הזיכרון ה-26 ליצחק רבין ז”ל. השנה אני רוצה לשים דגש על תרבות דיון, הבעת דעה ולקשר זאת לתהליכים הדמוקרטיים המתקיימים בימים אלו בבית הספר- בחירות למועצת התלמידים. מערך השיעור בנקודות מרכזיות:1. משימה בזוגות או שלשות- הילדים כותבים את כל הידוע להם על יצחק רבין ז”ל. 2. מליאה- איסוף הידע של […]

תכנון שיעור במודל “איתי, לידי ובמרחב”

כאשר מלמדים לפי מודל “איתי, לידי ובמרחב” יש צורך לתכנן באופן מיטבי כל חלק וחלק בשיעור.בשל כך הכנתי מסמך שלי הוא עוזר לחשוב, לתכנן ולבצע תהליכי הוראה, למידה והערכה לפי התפיסה החינוכית הזו. קישור לקובץ:מסמך לתכנון שיעור

גימטריה

שנת הלימודים התחילה בסמוך לתחילת השנה העברית וחיפשתי דרך לקשר בין השתיים ולשלב את תחום המתמטיקה. בחרתי לחזור ערך אותיות ומספרים-גימטריה. מבנה השיעור:חלק ראשון משימה קבוצתית: 1. חידה– א. כל קבוצה קבלה חבילה של תמונות הקשורות לראש השנה וחבילה של מספרים. המשימה שלהם הייתה להבין מה הקשר בין התמונות למספרים. חשוב לציין שהילדים לא ידעו […]