כלי הערכה

רעיונות לביצוע רפלקציה

פוסט זה מתעדכן. מומלץ לעקוב. 1. חזרה לשגרת בית הספר לאחר הקורונהלאחר תקופת הלמידה מהבית היה חשוב להתבונן ולהתייחס אל הזמן שהילדים שהו בבית .

המשיכו לקרוא...

נקודות חוזק ולחיזוק

לאחר שמחזירים מבדק/ מבחן/משימת הערכה חלופית יש לצרף מסמך עם טבלה המחולקת לנקודות חוזק ולנקודות לחיזוק. בתוך הטבלה רושמים לכל תלמיד את נקודות החוזק שנראו

המשיכו לקרוא...

רעיונות לביצוע רפלקציה

פוסט זה מתעדכן. מומלץ לעקוב. 1. חזרה לשגרת בית הספר לאחר הקורונהלאחר תקופת הלמידה מהבית היה חשוב להתבונן ולהתייחס אל הזמן שהילדים שהו בבית .

המשיכו לקרוא...

נקודות חוזק ולחיזוק

לאחר שמחזירים מבדק/ מבחן/משימת הערכה חלופית יש לצרף מסמך עם טבלה המחולקת לנקודות חוזק ולנקודות לחיזוק. בתוך הטבלה רושמים לכל תלמיד את נקודות החוזק שנראו

המשיכו לקרוא...