ספרים וסופרים

קריאת ספרים בהנאה

התלמידים קבלו משימה לקרוא סיפור ולמלא אודותיו פרטים. כל יום מספר ילדים הציגו בפני תלמידי הכיתה את הספר שקראו, מה דעתם על הספר ואת הציור

המשיכו לקרוא...

הנסיכה האבירה

לקראת חג פורים הקראתי לתלמידים את הסיפור “הנסיכה האבירה” מאת פונקה קורנליה. מהלך השיעור: 1. הקראת הסיפור והקרנתו על לוח הכיתה. 2. שיח בעקבות הסיפור:

המשיכו לקרוא...

אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו

ספרתי לילדים את הסיפור המקסים שכתב אפרים סידון “אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו”.  לאחר ההקראה התקיים שיח ואלה היו השאלות המנחות: 1. מדוע אוזו ומוזו רבו?

המשיכו לקרוא...

משהו אחר

שיעור על קבלת האחר וסבלנות לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין ז”ל. השיעור חשוב ומשמעותי לכל ימות השנה. מערך השיעור 1. לכתוב על הלוח את צמד

המשיכו לקרוא...

דוקטור סוס- חתול תעלול

מערך השיעור 1. הכרות עם הביוגרפיה של דוקטור סוס- ביוגרפיה- דוקטור סוס 2. הצגת ספרים שכתב דוקטור סוס. 3. חשיפת התלמידים לסיפור שמאוחרי כתיבת הספר “חתול

המשיכו לקרוא...

קריאת ספרים בהנאה

התלמידים קבלו משימה לקרוא סיפור ולמלא אודותיו פרטים. כל יום מספר ילדים הציגו בפני תלמידי הכיתה את הספר שקראו, מה דעתם על הספר ואת הציור

המשיכו לקרוא...

הנסיכה האבירה

לקראת חג פורים הקראתי לתלמידים את הסיפור “הנסיכה האבירה” מאת פונקה קורנליה. מהלך השיעור: 1. הקראת הסיפור והקרנתו על לוח הכיתה. 2. שיח בעקבות הסיפור:

המשיכו לקרוא...

אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו

ספרתי לילדים את הסיפור המקסים שכתב אפרים סידון “אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו”.  לאחר ההקראה התקיים שיח ואלה היו השאלות המנחות: 1. מדוע אוזו ומוזו רבו?

המשיכו לקרוא...

משהו אחר

שיעור על קבלת האחר וסבלנות לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין ז”ל. השיעור חשוב ומשמעותי לכל ימות השנה. מערך השיעור 1. לכתוב על הלוח את צמד

המשיכו לקרוא...

דוקטור סוס- חתול תעלול

מערך השיעור 1. הכרות עם הביוגרפיה של דוקטור סוס- ביוגרפיה- דוקטור סוס 2. הצגת ספרים שכתב דוקטור סוס. 3. חשיפת התלמידים לסיפור שמאוחרי כתיבת הספר “חתול

המשיכו לקרוא...