עונות השנה

סימני עונות השנה

הצעה לשימוש בדפים של מאפייני עונות השנה: מורים המלמדים בחוברת “במבט חדש” יכולים להשתמש בדפים אלו כאשר הם מתחילים ללמד את העונות.  בתחילת כל עונה

המשיכו לקרוא...

סימני עונות השנה

הצעה לשימוש בדפים של מאפייני עונות השנה: מורים המלמדים בחוברת “במבט חדש” יכולים להשתמש בדפים אלו כאשר הם מתחילים ללמד את העונות.  בתחילת כל עונה

המשיכו לקרוא...