עננים של מחשבות

מחשבות על שנת הלימודים החדשה החלו תוך התבוננות על השנה שחלפה…הלמידה ההיברידית מאיצה בנו לחשוב מחוץ מעבר לתבניות ההוראה שהורגלנו אליהם ולהעיז ללמד עוד יותר באופנים מגוונים וחדשניים. חשבתי עם עצמי שאם לי יש כל מיני מחשבות לקראת השנה באה, בטוח יש גם לתלמידים ומכאן נוצרו המפגשים בנושא "עננים של מחשבות". מפגש ראשון: ענני מיליםהתלמידים […]