מצולעים

השיעור מתאים כדי ללמוד על מצולעים או לחזור ולתרגל את הנושא.חלוקת משימות לפי מודל "איתי, לידי ובמרחב" איתי:-איפיון של מהו מצולע בעזרת המחשה -זיהוי ושיום שמות של מצולעים-זיהוי קודקודים וצלעות -סרטוט במחברת, כתיבת השם, סימון קודקודים וצלעות  לידי:-יצירת מצולעים מחומרים שונים וכתיבת שמם או בחירת כרטיס עם שם המצולע ויצירתוחומרים ליצירת מצולעים: מקלות גפרורים פלסטלינה לוח מסמרים […]