עברית- כיתה א’

כתיבת חוויה בעקבות סיור

כתיבת חוויה בעקבות סיורלאחר ביקור במוזיאון קיימנו שיחת סיכום בכיתה לפי הקטגוריות:ראיה, שמיעה, תחושה (כאן הייתה פרשנות אישית לדברים שהרגשתי בלב בעקבות הסיור או דברים

המשיכו לקרוא...

כתיבת חוויה בעקבות סיור

כתיבת חוויה בעקבות סיורלאחר ביקור במוזיאון קיימנו שיחת סיכום בכיתה לפי הקטגוריות:ראיה, שמיעה, תחושה (כאן הייתה פרשנות אישית לדברים שהרגשתי בלב בעקבות הסיור או דברים

המשיכו לקרוא...